JEAN MONNET PROGRAMI

“AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK”

SERTİFİKALI YAZ OKULU

Göç, hem Avrupa‘nın hem de Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini belirleyen önemli bir gündem maddesine dönüşmüştür. Bu yaz okulunun amacı üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, medya çalışanları gibi farklı altyapılardan gelen ve göçle ilgilenen katılımcılara göçün Avrupa tarihi ve Avrupa bütünleşme sürecindeki yerine ve konunun farklı aktörlerce insani boyutu ile birlikte bir güvenlik konusu olarak ele alınışına dair bilgi sağlamaktır.

Başvuruların değerlendirilmesini takiben 30 katılımcı seçilecektir. Seçilen katılımcılar program kapsamında, ücret ödemeden yaz okulundan yararlanacaklardır.

Dersler, aşağıda belirtilen tarihlerde (haftada 2 gün, 4 hafta) Yaşar Üniversitesi (İzmir) kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Sertifikaya hak kazanabilmek için derslerin en az %80’ine devam ve bitirme çalışmasının sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt olmaya hak kazanıp yaz okuluna başlayan ama devamsızlık dolayısıyla tamamlayamayan katılımcılardan burs miktarına denk ilgili ders ücretleri geri talep edilebilecektir.

Eğitim programı ve içeriği 5 AKTS eşdeğerindedir ve kredisi sertifikada belirtilecektir. Ancak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dersinin kredisinin tanınması, kurumlarının iç uygulamalarına ve ek taleplerine bağlıdır.

İçerik:

Uluslararası Göç Kuramları ve Göç Terminolojisi

Avrupa Tarihi ve Göç

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Göç

Vatandaşlık, Kimlik, Devlet

Göç ve Entegrasyon

Güvenlik Çalışmaları ve Göç

Siyasi Partiler, Popülizm ve Göç

İnsan Hakları ve Göç

Başvuru Kriterleri:

Uluslararası Göç ve Avrupa Birliği konularında akademik veya idari olarak çalışmak ve/veya bu konularla ilgili olduğunu başvuru formunda belirtmek.
Başvuru formunda tüm sorulara eksiksiz yanıt vermek.
Toplam 42 saat, 7 günlük yaz okulu programına katılımı taahhüt etmek.
Kimler başvurabilir?

Öğrenciler, genç araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu çalışanları ve özel sektör çalışanları, medya temsilcileri.

Eğitim İzmir dışından da katılımcıların başvurularına açıktır. Ancak seyahat ve konaklama için destek sağlanmamaktadır.

Ders günleri

14 Mayıs 2018, Pazartesi

15 Mayıs 2018, Salı

21 Mayıs 2018, Pazartesi

22 Mayıs 2018, Salı

28 Mayıs 2018, Pazartesi

29 Mayıs 2018, Salı

4 Haziran 2018, Pazartesi

Eğitim Ekibi

Dr. Öğretim Üyesi Gökay Özerim (Modül Koordinatörü)

Prof. Dr. Aylin Güney

Prof. Dr. Murat Erdoğan (Misafir Öğretim Üyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ayselin Yıldız

Dr. Öğretim Üyesi Defne Günay

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2018

Başvuru formuna ulaşmak için linke tıklayınız: Başvuru Formu

Başvuru sonuçları, son başvuru tarihini takiben 1 hafta içerisinde katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK yaz okulu, Dr. Öğretim Üyesi Gökay ÖZERİM’in koordinatörlüğünde Yaşar Üniversitesi’nde yürütülen Jean Monnet Modülü projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İletişim: Dr. Öğretim Üyesi Gökay ÖZERİM gokay.ozerim@yasar.edu.tr